Önemli Tarihler

Sempozyum İlanı: 16 Şubat 2021
Özet Gönderim İçin Son Tarih: 30 Temmuz 2021
Kabul Edilen Özetlerin İlan Edilmesi: 05 Ağustos 2021
Tam Metin Gönderim Tarihi: 1 Kasım 2021
Sempozyum Tarihleri: 4-6 Kasım 2021