ULUSLARARASI YUNUS EMRE

Bilgi Şöleni Konuları

Yunus Emre’nin Hayatının Bilinmeyen Yönleri

Yunus Emre’nin Türk Edebiyatı İçindeki Yeri

Yunus Emre’nin Türk Yazı Dilinin Gelişimine Katkısı

Yunus Emre’nin Yaşadığı Dönemde Diğer Mutasavvıflarla İlişkisi

Etik, Tasavvuf Düşünce Alanında Yunus Emre

Popüler Kültürde Yunus Emre

Yunus Emre’yle İlgili Yanlış Bilinenler

Dünya Edebiyatında Yunus Emre

Anadolu, Balkanlar ve Orta Asya Coğrafyaları Yunus Emre'nin Yaşadığı Dönemden Günümüze Etkileri

Yunus Emre’nin Anadolu’da Türk-İslam Medeniyetinin Oluşmasına Katkısı ve Bu Katkının Çeşitli Yönleri

parallax-image

"Uluslararası Yunus Emre Bilgi Şöleni"